Skriver här när något intressant finns att berätta.

VANDRINGSPRIS

 

2015-04-11

Fick på Taxfullmäktige i Uppsala mottaga Veroni Sandströms, Kennel Sports MP till SE UvCH, SE VCH Campilios Liva för hennes duktiga avkommor som meriterat sig på prov under 2014.