Lövuddens jaktlag

Lövuddens jaktlag ligger i sydöstra Värmland och öster om samhället Björneborg. Vi arrenderar c:a 1100 ha mark av Sveaskog. Och vi är 11st "gubbar" uppdelade i Seniorer och juniorer. På dessa marker har jag jagat i drygt 30 år. Här kommer jag visa bilder och berätta lite om vad som händer under jakt i denna del av landet.

Här på vår jaktmark finns lo sedan många år tillbaka.

Mitt första älgpass i år var pass 10 i kraftlednigen.

Jaktkamrat kommer från sitt pass.
Vy över jaktmarken.
Vy från pass 12.
Pass T29,1. Här har 2 Älgar fälts de sista åren.
 1