Skriver här när något intressant finns att berätta.

Drevprovschampion

2014-01-02

C. Ärk har blivit drevprovschampion. Grattis Pär och Agneta Lindroth i Årsunda.