Våra tidigare Taxar

Strävhår som vi MINNS.

SJdCH Campilios N.Y-Penny e. SUdCH SJdCH Fonz u. SUvCH Campilios Etta, Utställning CK, drevprov med D-cert 52 p.

Campilios Nore e. SUdCH SJdCH Fonz u. SUvCH Campilios Etta
SUvCH Campilios Skott e. INTUdCH SUdCH NUdCH Campilios Pamp u. SJdCH Campilios  N.Y-Penny
2