Några Strävhår av vår uppfödning.

Våra nuvarande Strävhår.

Finns inte hos oss längre

SUvCH SVCH Campilios Örnie e. SJdCH NUdCH Dimmuborgir´s Cartridge Wesley u. SUvCH SVCH Carmodey KomAnn

(Veronis hund)

Finns inte längre

SVCH Campilios Rimma e. SVCH Campilios Ässo u. Campilios Yaga

SUvCH SVCH Campilios Olja e. SVCH Campilios Ässo u. SUvCH SVCH Campilios Liva
2